Cercar

Inici -> Actualitat

Principals iniciatives de modernització i Smart City a l'Ajuntament de Palma per a aquest 2021

19 de novembre de 2020

Foto miniatura Innovacio

La imminent aprovació de pressupostos municipals per al període 2021 i l'arribada de subvencions estatals i europees marquen les línies d'execució de projectes i accions en matèria d'innovació, e-admin, Smart City i Smart Destination de l'Ajuntament de Palma.

 Els principals projectes que s'emmarquen en el Pla d'Innovació Smart City 2018-2022 i altres projectes complementaris de les diferents àrees municipals són els següents:

1. Entorns virtuals: Compra d'equipament informàtic, nous ordinadors per a treballar en una aposta pel canvi en el lloc de treball de personal municipal, cap a entorns virtuals.

2. Seu electrònica: Projecte de renovació de la seu electrònica

3. Geoportal i IDE: Desenvolupament de la una Infraestructura de Dades Espacials i Geoportal que oferirà un conjunt de cartografia municipal molt útil amb completa informació accessible tant per al personal municipal com per a la ciutadania.

4. Pla Impuls Palma destí com a sostenible i intel·ligent: més de 10 accions per al desenvolupament de el pla Impuls Palma com a destinació sostenible i intel·ligent. Un Pla coordinat entre l'àrea de Turisme i àrea d'Innovació. Els principals eixos dels projectes a desenvolupar estan centrats en la seguretat sanitària i la transformació digital per reforçar la competitivitat de la destinació turística segur. Desenvoluparà accions com ara consolidació de la Xarxa municipal Smart Wifi, sistemes de gestió de la destinació turística intel·ligent (DTI) sistemes d'intel·ligència turística, desenvolupament d'eines Big Data, quadres de comandament, formació en protocols de seguretat turística, consolidació de sistemes de control de aforaments, etc ...

5. Sistema d'Informació Geogràfica: Posada en marxa d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la millora de l'eficiència en el tractament digital i explotació de dades geoespacials de l'empresa municipal EMAYA.

6. Mapalma: Consolidació del web www.mapalma.cat per donar a conèixer entre la població els actius en salut propers al seu barri.

7. Il·luminació Eficient: Instal·lació d'il·luminació eficient en centre històric, i renovacions a Son Cladera, Son Fortesa Sud, Sant Jordi, La Soledat Sud i Hostalets.

8. Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma (PMUS): Desenvolupament de les mesures del (PMUS), com ara peatonalitzacions, carrils bici, Inversió en punts de recàrrega de vehicles elèctrics, etc.

9. Noves eines digitals i de teletreball: l'Escola Municipal de Formació incorporarà nous cursos específics per a la formació en noves eines digitals i el treball col·laboratiu.

10. Programa Reactiva Palma: suposarà la contractació de més de 300 persones així com l'augment dels programes mixtes de contractació de personal. A més, entre altres mesures de Palma Activa: Es mantindrà una col·laboració amb Visibles o Joves Qualificats. Es reforçarà la formació en línia. Es promourà el comerç local i de proximitat mitjançant diferents campanyes, etc

11. Plataforma de comerç Online mercats municipals: Una plataforma única de comerç Online per a tots els mercats municipals de la ciutat, en la qual estaran representats tots els comerços per poder vendre en línia els seus productes.

12. Plataforma d'anàlisi de dades del padró: Es posarà en marxa una plataforma d'anàlisi de les dades del padró per poder fer una anàlisi més detallada de la situació dels residents a les diferents barriades de la ciutat.

13. Pla General i el model de ciutat dels propers 20 anys: Des de l'àrea d'urbanisme destaca el desenvolupament Pla General i el model de ciutat dels propers 20 anys: es preveu l'aprovació inicial d'aquesta eina de planejament bàsica el primer semestre de l'any. També destaca la planificació urbana en l'àmbit Ramon Llull, que vincula el nou Llevant amb la Soledat Sud i suposa un espai de diversificació econòmica a la barriada

14. Pla d'acció pel clima i l'energia sostenible: Des àrea de medi ambient i benestar animal Segueix el PACES (Pla d'acció pel clima i l'energia sostenible), amb actuacions de seguiment de mesures de prevenció del canvi climàtic (i es posa en marxa un nou projecte europeu, circumferència inscrita de foment de l'economia circular en el sector turístic, amb mesures d'aprofitament de la matèria orgànica.

15. Projecte inter generacional "IME als barris": que neix amb l'objectiu de fomentar l'activitat física i l'esport a la ciutadania, donant-li a conèixer diverses modalitats esportives a les pistes dels barris de Palma.

Consulteu aquestes accions i tota la informació detalla de més accions a desenvolupar en els pressupostos de l'2021 a les àrees municipals


ÀREES D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT, MOBILITAT SOSTENIBLE I ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=132435&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1


ÀREES DE TURISME I SANITAT I MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=132425&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1


ÀREES D'EDUCACIÓ I POLÍTICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GOVERN INTERIOR
https://noticies.palma.cat/portal/PALMA/premsa/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=132393&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1


PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ I ESPORTS https://noticies.palma.cat/portal/PALMA/premsa/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=132395&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1

Data darrera modificació: 19 de novembre de 2020

© Ajuntament de Palma - SmartOffice Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010
Correu electrònic: smartoffice@palma.cat